Máy cấp và dán thùng carton tự động MK-APLCS07

120.000.000