Bộ Xây dựng: Bất động sản công nghiệp sẽ là điểm sáng

Mới đây, Cục Thuế Hà Nội đã có thư ngỏ gửi các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn Thành phố Hà Nội về việc miễn tiền chậm nộp theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của Uỷ ban Thường Vụ Quốc Hội.

Người nộp thuế lập văn bản đề nghị miễn tiền chậm nộp, trong đó nêu rõ số lỗ phát sinh của kỳ tính thuế năm 2020 theo Mẫu số 01/MTCN Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 bằng phương thức điện tử hoặc gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Thuế
Ảnh minh hoạ: Internet

Trường hợp người nộp thuế gửi văn bản bằng phương thức điện tử thì thực hiện theo hướng dẫn sau:

Thứ nhất: Thực hiện vào trang Web: https://thuedientu.gdt.gov.vn/ để:

  • Đăng ký tờ khai miễn tiền chậm nộp tại: Khai thuế/Đăng ký tờ khai/ Gia hạn nộp thuế/ 01MTCN- Tờ khai đề nghị miễn tiền chậm nộp (Nghị Định 92)
  • Lập và nộp tờ khai miễn tiền chậm nộp tại: Khai thuế/Kê khai trực tuyến/ Gia hạn nộp thuế/ 01MTCN- Tờ khai đề nghị miễn tiền chậm nộp (Nghị Định 92)

Thứ hai: Thực hiện chọn tờ khai miễn tiền chậm nộp: Miễn tiền chậm nộp/ Đề nghị miễn tiền chậm nộp.

Trường hợp người nộp thuế đã được thanh tra, kiểm tra, kiểm toán thì gửi kèm Biên bản hoặc quyết định, kết luận, thông báo kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của người nộp thuế).

Cục Thuế TP Hà Nội lưu ý, trường hợp người nộp thuế phát sinh tiền chậm nộp năm 2020, 2021 tại nhiều Cơ quan Thuế thì gửi văn bản đề nghị miễn tiền chậm nộp tới từng Cơ quan Thuế nơi phát sinh tiền chậm nộp để được giải quyết theo quy định.

Số lỗ phát sinh của kỳ tính thuế năm 2020 được xác định theo tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2020 (Tờ khai chính thức hoặc tờ khai bổ sung lần cuối cùng được gửi thành công tới Cơ quan Thuế).

Với trường hợp người nộp thuế đã được thanh tra, kiểm tra, kiểm toán kỳ tính thuế năm 2020 thì Số lỗ phát sinh của kỳ tính thuế năm 2020 được xác định theo Biên bản hoặc quyết định, kết luận, thông báo kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Trường hợp người nộp thuế đã nộp tiền chậm nộp trước thời điểm Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 có hiệu lực thi hành thì không xử lý lại.

Trường hợp người nộp thuế đã được miễn tiền chậm nộp nhưng cơ quan có thẩm quyền phát hiện người nộp thuế không thuộc đối tượng được miễn tiền chậm nộp theo quy định của Nghị định số 92/2021/NĐ-CP (qua thanh tra, kiểm tra,kiểm toán xác định không lỗ năm 2020,…) thì Cơ quan Thuế sẽ ban hành quyết định thu hồi quyết định miễn tiền chậm nộp theo quy định.

Trường hợp quý doanh nghiệp đủ điều kiện miễn tiền chậm nộp theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 thì số tiền chậm nộp theo quyết định miễn tiền chậm nộp của Cơ quan Thuế sẽ giảm trừ tương ứng trong số tiền thuế nợ mà Cơ quan thuế đã ban hành quyết định cưỡng chế nợ thuế (nếu có).

Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 và Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Theo đó, doanh nghiệp được miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) nếu doanh nghiệp phát sinh lỗ trong năm 2020.

Khuê Hiền

Nguồn: 

https://doanhnghiepvadautu.net.vn/cuc-thue-ha-noi-huong-dan-thu-tuc-mien-tien-cham-nop-thue/

This entry was posted in Chưa phân loại. Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *