Máy quấn băng PTFE tự động PFL-SA-PT960

74.490.000