Máy đóng gói trục vít với băng tải chuỗi tám bát

358.900.000