Máy đóng gói trà túi lọc hình tròn có bao ngoài DP262

310.000.000