Máy đóng gói cân định lượng bimbim DP2416

179.000.000