Máy đóng đai thùng carton tự động MK-WG22XN

55.000.000