Máy dập đầu cos lục giác bán tự động PFL-SA-MH260

56.950.000