Máy cuộn,cắt và buộc dây cáp, dây điện bán tự động PFL-SA-T40

47.980.000