Máy cuộn,cắt và buộc dây cáp bán tự động PFL-SA-C01

36.490.000