Máy cắt, tuốt và uốn dây cáp, dây điện lõi đồng đơn PFL-SU-B16

54.590.000