Dây chuyền gắp sản phẩm, dán và đóng đai thùng tự động

Liên hệ

Hầu hết các nhà máy trong nước đang dần cải tiến các dây chuyền trong trong đóng gói. Chủ yếu là các dây chuyền dán thùng tự động, đóng đai tự động và tiến bộ hơn là sử dụng các dòng máy gắp sản phẩm để thay thế dần lao động

Dây chuyền gắp sản phẩm, dán và đóng đai thùng tự động
Dây chuyền gắp sản phẩm, dán và đóng đai thùng tự động

Liên hệ