Dây chuyền dán, đóng đai kết hợp máy co màng tự động

Liên hệ

Hiện nay các nhà máy nước ngoài đầu tư tại Việt Nam đang có xu hướng chuyển dần sang tự động hóa. Đặc biệt với khâu đóng gói ngày càng được đầu tư mạnh mẽ. Và với dây chuyền đóng gói kết hợp co màng tự động giúp cải tiến cách đóng gói và đáp ứng được nhiề

Dây chuyền dán, đóng đai kết hợp máy co màng tự động
Dây chuyền dán, đóng đai kết hợp máy co màng tự động

Liên hệ