Máy xoắn, bện dây cáp tự động NS-1000

Liên hệ

Máy xoắn, bện dây cáp tự động NS-630
Máy xoắn, bện dây cáp tự động NS-1000

Liên hệ