Máy rút đinh tán dạng bàn xoay CNC năm trục

45.790.000