Máy quấn băng teflon tự động PFL-SA-PT960

47.980.000