Máy in Date/Logo cầm tay chiều cao chữ in: 2-12.7mm

Liên hệ

Danh mục: