Máy đóng gói hút chân không mâm xoay DP254

260.000.000