Máy gấp và dán thùng carton tự động GPI-50

77.000.000