Máy dựng thùng và dán đáy thùng carton tự động MK-GB30

65.700.000