Máy đóng gói trục vít với băng tải chuỗi chín bát

377.000.000