Máy đóng gói trà túi lọc kép tự động DP261

319.000.000