Máy đóng gói trà, cafe dạng phin DP2614

250.000.000