Máy đóng gói bột trục vít túi sẵn DP214

220.000.000