Máy đóng đai thùng carton bán tự động MK-SM06H

9.500.000