Máy đóng đai bán tự động thùng carton MK-SM06T

19.000.000