Máy dập nối dây diện bằng đai đồng bán tự động PFL-SA-CT3.0T

25.690.000