Máy dập đầu cos bán tự động PFL-SA-S2.0T

54.000.000