Máy dập đầu cos (1 đầu cos ghim capa, 1 đầu cos bít SC) tự động PFL-SA-3020T

38.900.000