Máy cuộn,cắt và buộc dây cáp bán tự động PFL-SA-C02

51.390.000