Máy cuộn và bó cáp HDMI tự động hình chữ O PFL-SA-BJ0

65.790.000