Máy cắt, tuốt dây điện và in phun tự động PFL-SA-H03 (0,3-25mm²)

65.490.000