Máy cắt và tuốt vỏ ngoài dây điện tự động PFL-SA-9060 (1-10mm²)

64.950.000