Máy cắt và tuốt giữa dây điện tự động PFL-SA-208E ( 0.1-8 mm²)

57.890.000