Máy cắt và tuốt dây PV năng lượng mặt trời tự động PFL-SA-H07-S (10-70mm²)

33.950.000