Máy cắt và tuốt dây điện tự động PFL-SA-8160 (1-16mm²)

54.590.000