Máy cắt và tuốt dây điện tự động PFL-SA-8060 (1-6mm²)

65.470.000