Máy cắt và tuốt dây điện tự động PFL-SA-206F6 (6mm²)

72.290.000