Máy cắt và tuốt dây điện tự động PFL-SA-206F4 (0,1-4,5mm²)

28.990.000