Máy cắt và tuốt dây diện lớn tự động PFL-SA-MAX (0,2-16mm²)

46.590.000

Máy cắt và tuốt dây diện lớn tự động PFL-SA-MAX (0,2-16mm²)