Máy cắt và tuốt dây diện dài với hệ thống cuộn PFL-SA-H05

33.990.000