Máy cắt và tuốt cáp lớn, nhiều lõi tự động PFL-SA-H07 (10-70mm²)

38.950.000