Máy cắt và tước dây cáp tự động PFL-SA-MAX1-8 (0,3-25mm²)

59.950.000