Máy cắt, tuốt dây và dập đầu cos 2 đầu tự động PFL-SA-FST100 (dây 2 lõi)

76.590.000