Máy cắt, tước, uốn dây điện tự động PFL-SA-ZW25 (2-25mm²)

57.590.000