Máy cắt, tước 2 đầu dây và hàn thiếc 1 đầu, xoắn 1 đầu tự động PFL-SA-CZ100

34.590.000