Máy cân định lượng bán tự động 2 đầu DP244

355.000.000