Máy bọc dây cáp ngầm tự động NS-3A

Liên hệ

Máy bọc dây cáp ngầm tự động NS-3A Thông số kỹ thuật Kích thước suốt chỉ 3B(1+3B) 1+1+3B 6B 4B(1+4B) 1+1+4B Phi 1000 40 40 30 60 60 Phi 1250 26 26 20 50 50 Phi 1600 21 21 16 35 35 Phi 2000 16 16 12 16 16 Video và Hình ảnh sản phẩm
Máy bọc dây cáp ngầm tự động NS-3A

Liên hệ