Máy bắn vít tự động CNC TB-PE12 (Cụm CCD giám sát chất lượng vít)

432.500.000

Danh mục: