Máy cắt và tước dây cáp dẹt 2 lõi tự động PFL-SA-208HT2

56.650.000